Λεύκωμα "Ασπροπόταμος - Κόζιακας"

Written on . Posted in Ασπροπόταμος - Κόζιακας

Αξιοποιώντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, στο Περιβάλλον, στον Πολιτισμό, στα Τοπικά προϊόντα, με στόχο την Ανάπτυξη

 

Εκτύπωση