Ανάδειξη ορεινών και ημιορεινών περιοχών Τρικάλων

Το έργο «Ανάδειξη ορεινών και ημιορεινών περιοχών Τρικάλων – Κόζιακας Περτούλι», που εντάσσεται στο τοπικό πρόγραμμα LEADER, σκοπό έχει το σχεδιασμό συγκεκριμένων δράσεων ανάδειξης και προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής Κόζιακα – Περτουλίου.

Τα φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα μαζί με τα προϊόντα της περιοχής αποτελούν το αντικείμενο από όπου πρόκειται να αναζητηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: perkoz.prasinikivotos.gr

Εκτύπωση Email

Κοινωνικά Δίκτυα

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on Linkedin