Συνεργασία Πράσινης Κιβωτού και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μια σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τους Φορείς
της Κοινωνίας των Πολιτών της Θεσσαλίας:

Pan AE 14 10 2016Πράσινη Κιβωτός,
Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»,
Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας και
Σύλλογος Σπαρμού Ελασσόνας

Σημαντικές συμβάσεις συνεργασίας υπογράφτηκαν μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δραστήριων Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών της Θεσσαλίας («Πράσινη Κιβωτός» για τα Τρίκαλα, Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» για το Ν. Μαγνησίας, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας (για όλη τη Θεσσαλία) και Χιονοδρομικός Ορειβατικός Σύλλογος Σπαρμού (Ελασσόνα-Όλυμπος), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union»

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γ.Δ. DEVCO (Κωδ. Ε.Ε. 5037) και υλοποιείται για την Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (επιστημονικός υπεύθυνος ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κίττας Κων/νος).

Οι κοινωνικοί φορείς: Πράσινη Κιβωτός, Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, και Χιονοδρομικός Ορειβατικός Σύλλογος Σπαρμού Ελασσόνας θα υλοποιήσουν μέρος του έργου στις περιοχές τους.
Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης σε αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές, και να προωθήσουν αποτελεσματικά την αλληλεγγύη και την κατανόηση των αιτίων της ανισότητας και της φτώχειας.
Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί και να προωθηθεί ένα συμμετοχικό μοντέλο ανάπτυξης της εκπαίδευσης που θα εφαρμοσθεί στις αγροτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων και αποτελεσματικών στρατηγικών, που καθορίζονται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης.
Το έργο Rural DEAR Agenda-Πρόγραμμα Europe Aid της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υλοποιηθεί ταυτόχρονα από 8 φορείς 7 χώρων:
layout set logo1. Το Συμβούλιο της Βαγιαδολίδ (Ισπανία)
2. Το Πανεπιστήμιο της Βαγιαδολίδ (Ισπανία)EuropeanComission
3. FOPSIM, Ίδρυμα για την Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Μάλτα)
4. Το Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών (Πολωνία)
5. Τοπική Αυτοδιοίκηση του Δήμου Ιδάλιον (Κύπρος)
6. Το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Βράτσα (Βουλγαρία)
7. Περιφερειακές Αρχές του Μολίζε, Καμπομπάσο (Ιταλία)
8. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο (Ελλάδα)

Το έργο επιχειρεί την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με αναπτυξιακά εμπόδια και με την προώθηση της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης (ΑΕ) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αναπτυξιακή εκπαίδευση (ΑΕ) συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ευαισθητοποίηση του κοινού και μέσα από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες που είναι βασισμένες στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής υπευθυνότητας, ισότητας των φύλων και μιας αίσθησης ότι ανήκουμε σε ένα Κόσμο, στις ιδέες και την κατανόηση των ανισοτήτων στις ανθρώπινες συνθήκες ζωής και των προσπαθειών να ξεπεραστούν τέτοιες ανισότητες, και στη συμμετοχή σε δημοκρατικές ενέργειες που ασκούν επιρροή σε κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ή περιβαλλοντικές καταστάσεις που επηρεάζουν τη φτώχεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη (European Multi-Stakeholder Steering Group on Development Education, 2010 p.5).

Ο κύριος σκοπός είναι να πραγματοποιηθούν δράσεις Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, όχι μόνο της Θεσσαλίας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, επιτελούν έργο, μέσα από τις δράσεις τους, που αφορούν την αναπτυξιακή εκπαίδευση των κατοίκων και την ευαισθητοποίησή τους πάνω σε μείζονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.
Μέσα από πολιτιστικές ή περιβαλλοντικές δράσεις, διάφορες ημερίδες, θέατρο, ποίηση, μουσική, δράσεις για τη Νέα Γενιά, τις ευπαθείς ομάδες, τις επιστήμες ,την τρίτη ηλικία, τη φτώχεια, την ανεργία και τόσα άλλα, συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε μείζονα κοινωνικά θέματα και συμβάλλουν στην αναπτυξιακή εκπαίδευση (ΑΕ) των τοπικών κοινωνιών.

Οι κύριες θεματικές περιοχές που σχετίζονται με την Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και θα αποτελέσουν επίκεντρο των δράσεων των Φορέων, είναι :
1. Παγκόσμια ΙθαγένειαAmfith Univ Thessaly
2. Συν-Ανάπτυξη
3. Δίκαιο εμπόριο/Υπεύθυνη Κατανάλωση
4. Συνεργασία για Ανάπτυξη
5. Ανθρώπινα Δικαιώματα
6. Εκπαίδευση στις αξίες: αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ειρήνη
7. Φύλο και ανάπτυξη
8. Παγκοσμιοποίηση
9. Μετανάστευση και ανάπτυξη
10. Περιβάλλον και ανάπτυξη
11. Αναπτυξιακοί Στόχοι Χιλιετίας/ Στόχοι Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης
12. Διεθνείς Οργανισμοί
13. Φτώχεια και Ανάπτυξη/Διανομή πλούτου και δύναμης
14. Σχέσεις Βορρά-Νότου
15. Επίλυση Διαφορών
Τα έργα θα υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο εξάμηνο, με καταληκτική ημερομηνία τις 31/3/2017 και θα περιλαμβάνουν σημαντικές δράσεις και παρεμβάσεις στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών που έχουν επιλεγεί από το Πρόγραμμα.

Tags: Κοινωνικές ανισότητες, Κοινωνία των πολιτών, Εκπαίδευση, Ανθρώπινα δικαιώματα

Εκτύπωση Email

Κοινωνικά Δίκτυα

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on Linkedin