Με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τον εθελοντισμό στην Πράσινη Κιβωτό.

Τα στοιχεία που σας ζητάμε είναι χρήσιμα για την αξιοποίηση των ικανοτήτων σας στις δράσεις μας. Ο στόχος μας είναι να συμμετέχετε σε δράσεις που είναι πιο κοντά σε όσα σας αρέσουν και σας ταιριάζουν. Όσο περισσότερα πεδία συμπληρώσετε, τόσο καλύτερα μας βοηθάτε να σας γνωρίσουμε.

Προσωπικά Στοιχεία
Προσθέστε μια νέα επιλογή στα παραπάνω.
Άλλες γνώσεις / Ικανότητες
Προσθέστε μια νέα επιλογή στα παραπάνω.
Εθελοντική προσφορά
Η «Πράσινη Κιβωτός» δεσμεύεται για την ασφαλή διακράτηση των παραπάνω στοιχείων την αξιοποίησή τους μόνο για τους σκοπού της και την μη διάθεσή τους σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα.

Κοινωνικά Δίκτυα

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on Linkedin