Πύλη Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

AFISA AE V1.0Η Πράσινη Κιβωτός σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υλοποιεί ένα μέρος του Ευρωπαϊκού έργου «Roular DEAR Agenda» στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (συντονιστής Φορέας από την Ισπανία) που επιχειρεί την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με αναπτυξιακά εμπόδια και με την προώθηση της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αναπτυξιακή Εκπαίδευση (ΑΕ) συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ευαισθητοποίηση του κοινού και μέσα από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες που είναι βασισμένες στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής υπευθυνότητας, ισότητας των φύλων και μιας αίσθησης ότι ανήκουμε σε ένα Κόσμο, στις ιδέες και την κατανόηση των ανισοτήτων στις ανθρώπινες συνθήκες ζωής και των προσπαθειών να ξεπεραστούν τέτοιες ανισότητες, και στη συμμετοχή σε δημοκρατικές ενέργειες που ασκούν επιρροή σε κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ή περιβαλλοντικές καταστάσεις που επηρεάζουν τη φτώχεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Εκτός από την Πράσινη Κιβωτό που το υλοποιεί πρόγραμμα στο Ν. Τρικάλων, στις άλλες θεσσαλικές πόλεις το έργο εκτελείται από το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας (για όλη τη Θεσσαλία), το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» (Ν. Μαγνησίας) και τον Χιονοδρομικό Ορειβατικό Σύλλογο Σπαρμού (περιοχή Ελασσόνας).
Στο πλαίσιο αυτού του έργου η Πράσινη Κιβωτός δημιούργησε την Πύλη Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (http://elearning.prasinikivotos.gr), όπου υπάρχουν μια σειρά μαθημάτων με θέμα την «Αναπτυξιακή Εκπαίδευση» με πλούσιο υλικό (κείμενα, πηγές, βίντεο, κινούμενα σχέδια, κουΐζ κ.λπ.). Τα μαθήματα εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες θεματικές ενότητες και η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Περισσότερα στοιχεία για τη λειτουργία και το περιεχόμενο της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο που πρόκειται να γίνει στις 2 Μαρτίου 2017.

Ενημερωτικά για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση αναφέρονται τα εξής:elearning 2
Η Πλατφόρμα - Πύλη Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υπηρεσιών. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις.
Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σύγχρονο περιβάλλον.
Υποστηρίζει μία διαδικασία ανταλλαγής μάθησης με ασύγχρονο τρόπο.
Παρέχει στους χρήστες ένα πλήθος από δυνατότητες και χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν τη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων με απλό και προσιτό τρόπο.

 

Tags: Κοινωνική αλληλεγγύη, Ευαισθητοποίηση, Εκπαίδευση, Σεμινάρια

Εκτύπωση Email

Κοινωνικά Δίκτυα

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on Linkedin