"Ένα προϊόν ταξιδεύει .... στο σύγχρονο κόσμο"

Ένα θεατρικό δρώμενο από την ομάδα «Θεατρικές διαΔΡΩμές»

Web 20170302 175221Στο πλαίσιο του έργου "Rural DEAR Agenda" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες επιχειρείται η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα αναπτυξιακά εμπόδια και η προώθηση της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται για την Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συμμετέχουν δραστήριοι Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών της Θεσσαλίας μεταξύ αυτών και η ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΙΒΩΤΟΣ.

 

Στην προσπάθεια ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης η Πράσινη Κιβωτός σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων "Θεατρικές διαΔΡΩμές" δημιούργησαν ένα θεατρικό δρώμενο που αφορά το δίκαιο εμπόριο και στηρίζεται στη δυναμική της εικόνας και του λόγου, με μουσική και στίχους που προτείνουν τρόπους προώθησης των προϊόντων που προέρχονται από δίκαιο εμπόριο, συνοδευόμενα από χορευτικές κινήσεις.

Tags: Κοινωνική αλληλεγγύη, Κοινωνία των πολιτών, Ευαισθητοποίηση, Ανθρώπινα δικαιώματα

Εκτύπωση Email

Κοινωνικά Δίκτυα

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on Linkedin