Ερωτηματολόγια για το Δίκαιο Εμπόριο

images 35Η Πράσινη Κιβωτός σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υλοποιούν το έργο «Rural DEAR Agenda – EYD 2015». Στο πλαίσιο αυτού του έργου διενεργείται έρευνα για τις απόψεις των πολιτών για το Δίκαιο Εμπόριο (Fair Trade).

Σκοπός της έρευνας είναι να συλλεγούν οι απόψεις μαθητών και πολιτών για το υπόψιν θέμα και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα ενσωματωθούν στις δράσεις του έργου.

Ερωτηματολόγιο για Μαθητές

Ερωτηματολόγιο για Ενήλικες

Tags: Κοινωνική αλληλεγγύη, Ευαισθητοποίηση, Ανθρώπινα δικαιώματα

Εκτύπωση Email

Κοινωνικά Δίκτυα

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on Linkedin