Προηγούμενα ΔΣ


Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια


Περίοδος 2017 - 2019

 1.  Πρόεδρος:      Ελένη Τζιότζιου – Μηλιώνη, Γεωπόνος – Εκπαιδευτικός
 2. Αντιπρόεδρος:  Μίνα Καλκάνη, Φυσικής Αγωγής
 3. Γραμματέας: Χρήστος Ζορμπάς, Μαθηματικός - Πληροφορικός (M.Ed.)
 4. Ταμίας: Βάϊος Μαλέκας, Μαθηματικός
 5. Μέλος: Αικατερίνη Καραβασίλη, Γεωπόνος  


Περίοδος 2013 - 2016

 1.  Πρόεδρος:      Ελένη Τζιότζιου – Μηλιώνη, Γεωπόνος – Εκπαιδευτικός, πρώην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης
 2. Αντιπρόεδρος:  Στέργιος Βέργος, Δρ. Δασολόγος, π. καθηγητής ΤΕΙ/Λ
 3. Γραμματέας: Χρήστος Ζορμπάς, Μαθηματικός - Πληροφορικός (M.Ed.), π. Δ/ντής Λυκείου
 4. Ταμίας: Βάϊος Μαλέκας, Μαθηματικός, π. Δ/ντής Λυκείου
 5. Μέλος: Μίνα Καλκάνη, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, π. Υπ/ντρια Λυκείου  

Εκτύπωση Email

Κοινωνικά Δίκτυα

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on Linkedin