• Αρχική

Δράσεις

Περιληπτικός κατάλογος τομέων δράσης:

  • Διατήρηση φυσικού περιβάλλοντος
  • Βιώσιμη ανάπτυξη
  • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση κοινού
  • Ποιότητα ζωής
  • Κοινωνική δράση
  • Οικολογική γεωργία
  • Ημερίδες - Διημερίδες

Εκτύπωση Email

Κοινωνικά Δίκτυα

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on Linkedin